Erkeningen

Wij doen er alles aan om uw schoenen op een professionele manier te herstellen.

 

Door allerlei informatie zoals het internet, tijdschriften, kranten, radio, enz.... kopen de mensen steeds vaker schoenen van betere kwaliteit, temeer omdat deze meestal meteen ook garant staan voor gezondere voeten.

Ondanks een goed onderhoud zijn herstellingen soms noodzakelijk. Jammer genoeg kan iedereen in België een schoenmakerij openen, zonder enige vereiste van vakbekwaamheid. Vaak dient voor slecht uitgevoerde herstellingen zelfs een dure prijs betaald te worden.

Bij Schoenmakerij Grijp kan echter teruggekeken worden op meer dan 38 jaar ervaring. Maar er is meer ... onze schoenmakerij verdiende doorheen de jaren de erkenning van enkele gerenommeerde schoenfabrikanten, waaronder de firma "Van Bommel" en de firma "Ambiorix". 

Voor de firma "Van Bommel" is dit een continue gegeven, daarom voeren zij elk jaar zonder aankondiging een controle uit van de kwaliteit van de uitgevoerde herstellingen, dit om na te gaan of deze nog steeds voldoen aan de door hun gestelde kwaliteitsnormen. Indien dit niet het geval is, krijgt men niet alleen geen erkenning meer, maar leveren zij niet langer originele materialen aan de schoenmakerij in kwestie.

Uiteraard stelt schoenmakerij Grijp alles in het werk om deze erkenningen te behouden, steeds de beste materialen te gebruiken en zijn machinepark voortdurend aan te passen en uit te breiden, zodat wij u als consument steeds de beste kwaliteit kunnen garanderen, en dit natuurlijk tegen de beste prijs !